facebook

Finanse

Rozwiązania Moebius dla sektora finansowego

Obecnie sektor finansowy dynamicznie wspierany jest przez działania w obrębie Internetu. Starając się sprostać wymaganiom klientów ciągle rozwijamy naszą platformę Moebius. W ostatnim czasie opracowaliśmy wiele mechanizmów w oparciu o wymagania stawiane przez branżę finansową.

 Tworząc systemy dla sektora finansowego nasze działania skupiają się na:

 • dokładnej analizie przypadku i określeniu konkretnych wymagań klienta
 • bezpieczeństwie danych i sposobu ich przechowywania
 • opracowaniu rozwiązania przyjaznego użytkownikowi

Nasza platforma oferuje dla branży finansowej wiele innowacyjnych rozwiązań. Pozwalają one na sprawną obsługę klienta oraz oferowanie zaawansowanych analiz finansowych.

 

Platforma Moebius oparta o rozwiązania finansowe została wdrożona wśród następujących klientów:

 

Aplikacja analiz funduszy inwestycyjnych. Projekt stale rozwijany od 2009 roku. Obecnie wdrażana jest jego 5 wersja umożliwiająca personalizację interfejsu użytkownika. Aplikacja pozwala na przeglądanie informacji o funduszach inwestycyjnych, dokonywania szeroko pojętych analiz rentowności oraz budowania swoich portfeli inwestora. Do najważniejszych modułów zaliczyć można:

 • generator wykresów funduszy
 • kalkulatory inwestycyjne
 • eksport i import danych
System zarządzania wirtualnym oddziałem banku. Projekt realizowany i wdrożony w Intranecie. Pozwala na sprawne zarządzanie działaniami marketingowymi oddziałów. 
 

Platforma Moebius pozwala na zarządzanie płatnościami e-usługi. Do głównych zalet zaliczyć można:

 • analizowanie wpływów za pomocą odpowiednich filtrów z poziomu administratora aplikacji
 • automatycznie generowanie faktur VAT za zakup usługi
 • nadzorowanie płatnościami on-line zintegrowanymi z zewnętrznym operatorem 
 Zintegrowany Moebius odpowiada za zarządzanie portfelem kredytowym danego klienta. Dzięki niemu administrator ma możliwość przeglądania wniosków oraz przydzielania kredytów drogą on-line.

Decydując się na  wdrożenie naszej platformy Moebius będziesz w stanie:

 • dynamiczne zarządzać importem i eksportem danych z zewnętrznych źródeł
 • definiować listy papierów wartościowych
 • zarządzać modułem analiz i kalkulatorów inwestycyjnych
 • przeglądać portfele inwestycyjne swoich klientów


Wdrożenie rozwiązania dla branży finansowej dzielimy na 4 zasadnicze etapy. Na każdym z nich czuwa odpowiedzialny za niego projekt menager.

To co wyróżnia nasz zespół oraz platformę Moebius to:

 • rozumiemy specyfikę działania branży finansowej
 • potrafimy się integrować z zewnętrznymi mechanizmami i systemami bankowymi
 • nasze produkty są przyjazne dla użytkowników jak i klientów końcowych
 • proponujemy dobre warunki umowy serwisowej w celu rozbudowy i utrzymania projektu na najwyższym poziomie

WDROŻENIA

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.