facebook

Kampanie społeczne

Tworzenie kampanii społecznej bez wsparcia internetowego wydaje się dziś już nie możliwe.

Kampanie tego typu zawsze mają ściśle określone cele i grupę docelową. Czasem celem jest tylko informowanie czy budowanie świadomości określonych zjawisk czy postaw. Często portal realizuje część zadań stawianych kampanii jak np. zbieranie podpisów poparcia, zapisy na szkolenia, udział on-line Internautów w kampanii. Zawsze warto wykorzystać możliwości jakie daje Internet. 

Na platformie Moebius zrealizowaliśmy z sukcesem już kilka kampanii przeznaczonych dla różnych grup docelowych. Były to zarówno regionalne kampanie wspierane np. przez urzędy szczebla miejskiego jak i ogólnopolskie kampanie wspierane ze środków unijnych.
Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji tego typu działań a Moebius dostarcza sprawdzonych technologii do prowadzenia zarówno jednorazowych jak i długofalowych kampanii społecznych


„50 na plus”
Kampania miała na celu „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej pięćdziesiątego roku życia”
Portal pełnił funkcję informacyjną oraz umożliwiał zapisy na bezpłatne szkolenia i konferencje organizowane w ramach projektu. Do budowy dedykowanej platformy wykorzystaliśmy między innymi moduły: forum, news, galerii, download, faq. Do zarządzania danymi zebranymi w czasie kampanii wykorzystaliśmy panel administracyjny Moebiusa.
Program był realizowany w ramach Programu Phare 2003 Rozwój Zasobów Ludzkich.

50 na+
„Miejsca pracy w sektorze kultury”
W 2006 na platformie Moebiusa zbudowaliśmy portal wspierający kampanię „Miejsca pracy w sektorze kultury”. Celem kampanii było zachęcenie młodych artystów i ludzi związanych w różny sposób z kulturą otwierania własnych firm. Portal koordynował pracę ośrodków wojewódzkich organizujących szkolenia oraz dostarczał informacji koordynatorowi na szczeblu ogólnopolskim.
Projekt przygotowany był przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz skarbu państwa.


„Specmen - gimnazjalisto zostań specjalistą”
Celem kampanii było zachęcenie uczniów ostatnich klas gimnazjów aby wybierali szkoły średnie o profilu technicznym i zawodowym. Portal umożliwił przeprowadzenie kilkumiesięcznego konkursu on-line, w czasie którego uczniowie mogli zapoznać się z ofertą szkół średnich o wybranych profilach. System Moebius dostarczył szeregu gotowych rozwiązań jak np.: platforma konkursowa, forum, czat, sonda, rejestracja. Dodatkowo opracowaliśmy dedykowane rozwiązania na potrzeby realizacji konkursu.
Kampania zrealizowana na zlecenie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Specmen 

 

WDROŻENIA

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.